Přepouštěcí ventil HEROSE – Typ 06386

Připojení: vnější 1/2″ až 3/4″
Prac. teplota: -196°C – +185°C
Prac. tlak: 0,5 – 35 bar
Materiál: bronz

Popis

Určeno jako přepouštěcí ventil proti nepovolenému překročení tlaku v potrubních systémech a tlakových nádobách nepodléhajících schvalování.

Určeno pro vzdušné plyny a zkapalněné kryogenní plyny jako kyslík, dusík, krypton, oxid uhličitý, argon, oxid dusný, trifluormethan, oxid uhelnatý, methan, ethan a ethylen.

Katalogový list:
06125