Pojistný ventil HEROSE – Typ 06420

Připojení: vnější 1/2″ až 1-1/4″
Prac. teplota: -196°C – +185°C
Prac. tlak: 0,4 – 50 bar
Materiál: bronz
TÜV-SV: 1111

Popis

Schváleno pro vzdušné plyny, páry a zkapalněné kryogenní plyny, jako např. kyslík (O2),dusík (N2), argon (Ar), vodík (H2), hélium (He), oxid uhličitý (CO2), oxid uhelnatý (CO), methan (CH4),ethan (C2H6), ethylen (C2H4), včetně LPG a LNG.

Katalogový list:
06420